top of page

Jäsensopimuksen yleiset sopimusehdot

#1 Asiakassopimus

Sopimus on tehtävä kirjallisesti osapuolten kesken. Sopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja (myyrin kuntokeskus) ja palvelun käyttäjä (myöhemmin ’Asiakas’). Sopimus katsotaan tehdyksi molempien osapuolten allekirjoitettua sopimuksen. Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle toimittajan tarjoamia kuntosalipalveluita (myöhemmin palvelut), jolloin sopimuksen allekirjoittanut yritys tai yksityishenkilö vastaa sopimuksen tekemisestä ja kaikista sopimukseen liittyvistä maksuista. Sopimus on aina henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle osapuolelle.

#2 Asiakkuus

Sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on voimassa sopimuksen allekirjoitushetkestä alkaen, kunnes se irtisanotaan toisen osapuolen toimesta sopimuksen yleisten ehtojen kohdan 7. mukaisesti. Mikäli sopimus on määritelty määräaikaiseksi, sitä ei voida irtisanoa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden aikana. Määräaikaisen sopimuksen palvelut ovat voimassa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan.

#3 Henkilötiedot

Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja Asiakkuuden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Toimittajalle nimen, puhelinnumeron, osoitteen tms. muutoksesta. Asiakassopimuksen allekirjoittamalla Asiakas hyväksyy suoramarkkinointipostin vastaanottamiseen Toimittajalta eli Toimittaja voi lähettää tuotteita ja palveluitaan koskevia tiedotteita ja suoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta.

#4 Turvallisuussäännöt

Sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta palveluita Asiakkaalle, jos on ilmeistä, että asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä.
 

#5 Muut ehdot

Sopimukseen sisältyy ainoastaan sopimukseen kirjatut palvelut.

Avainkortti on henkilökohtainen.

Jos asiakas on alle 18-vuotias, vaaditaan vanhemman / laillisen huoltajan / yrityksen edustajan tai muun Asiakkaan puolesta sopimuksen allekirjoittavan tahon allekirjoitus.

bottom of page